A beruházás során megvalósuló tevékenységek

Konténerek beszerzése

30 m3-es acélkonténerekkel lehetővé tesszük a zárt rendszerű házhozmenő lomtalanítást a társasházi övezetekben. Ezáltal egy-egy gyűjtés után az utcakép rendezett marad, mert a lomtalanítás során gyűjtött hulladékot zárt acélkonténerekben tároljuk, szállítjuk. Az átrakóállomások konténerállományát is bővítjük a gyűjtési folyamatok hatékonyabb lebonyolítása érdekében.

Hulladékgyűjtő edények beszerzése

Még hatékonyabbá tesszük a házhozmenő szelektív hulladékgyűjtést. Ehhez a lakosság részére gyűjtőedényzeteket szerzünk be. Célunk, hogy térségünkben minél nagyobb arányban újrahasznosításra kerülhessen az elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék. Elérhetővé tesszük az intézmények, gazdálkodási szervek, valamint az érintett települések lakosai körében a papír, a fém- és a műanyaghulladék edényes formában történő szelektálását.

A kiosztásra kerülő 27.250 darab edényzet segítségével kényelmesebb és esztétikusabb formában valósulhat meg a szelektív hulladékgyűjtés, tovább növelve a gyűjtési hajlandóságot a lakosság körében is.

Egységes, magas színvonal

A projekt lehetőséget nyújt a vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló edények beszerzésére is, mellyel biztosítani tudjuk az egységes minőséget lakosaink számára.

Járműpark bővítése

Hulladékgyűjtő járművek beszerzésével fejlesztjük a térség vegyeshulladékgyűjtési szolgáltatását, emellett tovább korszerűsítjük a szelektív hulladékgyűjtést. A társasházi övezetekben is elindult a házhozmenő gyűjtés, mely napjainkra egyre inkább kedveltté vált a lakosság körében. A tudatos szelektív gyűjtésnek köszönhetően egyre több zöld- és üveghulladék kerül összegyűjtésre, ezek elszállítása szintén indokolttá teszi a járműpark bővítését.

Az egyre inkább tudatossá váló hulladékgyűjtéssel csökken a nem újrahasznosítható szemét mennyisége, így a már meglévő eszközök mellett újabb hulladékszállító járművek megvásárlásával segítjük a hulladékudvarok és az átrakóállomás munkáját. Ezzel lehetővé tesszük a vegyes gyűjtéshez használt acélkonténerek mozgatását, valamint az üveghulladék gyűjtőpontok folyamatos ürítését is. A telephelyen a haszonanyag, valamint a hulladékudvarokban gyűjtött hulladékok mozgatásának és rakodásának megkönnyítésére pedig újabb anyagmozgató gépet állítunk munkába.

Vegyeshulladék-kezelő fejlesztése

A Hejőpapi Regionális Hulladékkezelő Központban jelenleg is működik az ún. előkezelőmű, amelynek fejlesztéseként, a megnövekedett vegyes hulladék mennyiségének szakszerű kezelése miatt egy újabb utóaprító beszerzésére is sor kerül.

A projektben beszerzésre kerülnek:

Konténerek

20 darab 30 m3 -es acélkonténer;

10 darab átrakóállomás konténer.

Elkülönített gyűjtéshez szükséges edények

23.500 darab 120 literes;

1.100 darab 240 literes;

2.650 darab 770 literes;

Vegyes edények

3.900 darab 60 literes;

16.200 darab 120 literes;

320 darab 240 literes;

2.050 darab 1100 literes;

200 darab 770 literes;

Hulladékgyűjtő, tömörítős célgépek

5 darab tömörítőlapos, 2 tengelyes jármű a vegyes hulladék,

7 darab tömörítőlapos, 2 tengelyes jármű az elkülönített és zöldhulladék,

1 darab, 2 tengelyes jármű az üveghulladék gyűjtéséhez.

Hulladékszállító járművek

4 darab görgős konténerszállító tehergépkocsi;

1 darab darus-görgős konténerszállító tehergépkocsi;

5 darab pótkocsi a görgős konténerszállítóhoz;

1 darab láncos konténeremelő tehergépkocsi;

2 darab multiliftes jármű az átrakóállomás munkájához.

Anyagmozgató-rakodó gép

1 darab teleszkópos gémszerkezetű homlokrakodó.

Vegyeshulladék-kezelő további fejlesztéséhez

1 darab utóaprító (finomaprító).